söndag, februari 25, 2007

Allt - Martina Lowden

får mej att le, minnas ungdomstid, minnas bibliotek, minnas tankar. Och ger impulser till ...ALLT.... möjligt, som man kan läsa, se, tänka, känna.

Tänker... att vissa människor har inga filter, tar in allt ofiltrerat, bilder, ljud, ord, känslor, atmosfärer och sedan omvandlar de och sorterar allt i sitt inre och har sedan fömågan att uttrycka det i nya ord, bilder, tankar, ljud, känslor, former, rörelser.... alltså konst.

Själv har jag fömågan att känna mycket, ta in mycket, men min uttrycksförmåga är begränsad... däremot har jag förmågan att uppskatta andras uttryck när det speglar mina känslor. Det är jag tacksam för.

Inga kommentarer: