måndag, januari 14, 2008

BOKslut 2007

Inspirerad av Spectatia har jag gjort ett litet årsBOKslut för 2007:

Jag har läst 67 böcker och lyssnat på 3: totalt 70 böcker

Språk
svenska - 67
engelska - 3

Författarens nationalitet
svensk - 36
brittisk- 20
amerikansk - 6
fransk - 4
en vardera av rysk, rumänsk, italiensk och norsk nationalitet

Författarens kön
kvinnor - 43
män - 27

Kommentarer
Drygt 60 % av författarna är kvinnor. Det kan vara en slump, för jag har inte medvetet föresatt mig att läsa fler kvinnor. I fortsättning ska jag försöka vara mer uppmärksam på vad som styr mina val. Hälften av författarna är svenska, vilket är en följd av att jag varit nyfiken på många nya svenska böcker som kommit under året. Att brittiska författare kommer som god tvåa med 20 böcker är inte förvånande. Brittiska författare tillhör mina favoriter. Trots detta har jag i princip nästan enbart läst böcker på svenska, vilket väl är ett uttryck för en viss bekvämlighet. Det går fortare, men är inte alltid lika givande. Bot och bättring 2008!

Inga kommentarer: