söndag, februari 17, 2008

Descartes hemliga anteckningar - Amir D. Aczel

En spännande upptäcktsfärd i matematikens tidiga upptäckter. Stackars Descartes som inte vågade lägga fram sina teorier av rädsla för inkvisitionen. Som trodde att han skulle få en fristad i Sverige, men tvingades ändra sina behagliga vanor att sova till ca 10 och ligga i sängen och läsa och tänka i flera timmar. I Sverige tvingades han ge drottning Kristina lektioner i filosofi redan kl 5 på morgonen. Sedan blev han sjuk och dog.

Vad var det då han kom fram till i sina hemliga anteckningar, som han inte vågade publicera. Jag tänker inte avslöja allt, men detta är en ledtråd:
4 6 8 12 20
4 8 6 20 12

Jag är inget mattesnille, men jag tycker om att försöka förstå. Jag tycker även att det är fascinerande (och hemskt) att det fanns en tid när kyrkan hade en sådan makt över vetenskapen att de t o m fick vetenskapsmän att förneka den heliocentriska världsbilden.

Inga kommentarer: